ANTYKLERYKALIZM

postawa wrogości i krytycyzmu wobec kleru i instytucji kościelnych; postuluje rozdział Kościoła od państwa; a. dogmatyczno-reformistyczny rozwinął się w XVI w. na gruncie reformacji, racjonalno-deistyczny w XVIII w. na gruncie deizmu, liberalny w XIX w.; w Polsce w XIX w. istniał również a. chłopski (ludowy), gł. w Galicji.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama