APRIORYZM

(filoz.) kierunek w epistemologii przeciwstawny empiryzmowi (aposterioryzmowi) przyznającemu doświadczeniu decydującą rolę w poznaniu; dla skrajnych apriorystów wartość ma jedynie poznanie rozumowe, oparte na dedukcji, zdobyte niezależnie od doświadczenia (są nimi np. twierdzenia matematyki); a. umiarkowany utrzymuje, że istnieją tezy o rzeczywistości dające się uprawomocnić bez odwoływania się do doświadczenia zmysłowego.

Reklama

Powiązane hasła:

KATEGORIA, EMPIRYZM, POZNANIE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama