ARAGO Dominique François Jean

(1786-1853)

astronom i fizyk franc., konstruktor wielu przyrządów optycznych dla potrzeb astronomii, fizyki i meteorologii, m.in. aparatu do mierzenia stopnia błękitności nieba i fotometru do określania jasności gwiazd; odkrył wpływ ruchu przedmiotu metalowego na igłę magnetyczną, skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła przez kryształ kwarcu i związki między zorzą polarną a biegunami magnetycznymi; zachęcił U. Leverriera do zajęcia się analizą nieregularności ruchu Urana, co doprowadziło do odkrycia Neptuna; od 1830 dyr. obserwatorium w Paryżu; zajmował się również polityką; 1848 czł. Rządu Tymczasowego, przeciwnik niewolnictwa.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama