ATRYBUT

(język.)

w językoznawstwie przydawka, część zdania określająca rzeczownik.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama