AUSTRALIJSKIE JĘZYKI

języki rdzennej ludności Australii (którą w chwili kolonizacji przez Europejczyków zamieszkiwało ok. 500 plemion), w dużej części wymarłe w XIX w.; nie spokrewnione z językami innych kontynentów, charakteryzuje je słaby rozwój systemu liczebników, inkluzywne i ekskluzywne formy zaimków, ergatywna konstrukcja; nie mają pisma.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama