AUTORYTET

w socjologii społeczne uznanie, prestiż, jakim cieszą się jednostki, grupy społ. lub instytucje, a. oparty jest na uznawanym w danym społeczeństwie systemie wartości; osoba posiadająca a. może wywierać wpływ na innych, skłaniać ich do określonego działania; w pedagogice podkreśla się rolę a. w procesie wychowania zaznaczając jednak, że a. despotyczny może być równie szkodliwy dla wychowanka, jak brak autorytetu.

Reklama

Powiązane hasła:

JARRY, PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA, RABIN, KAPŁAN

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama