AVENARIUS Richard

(1843-96)

niemiecki filozof, prof. uniw. w Zurychu; przedstawiciel pozytywizmu epistemologicznego, zw. empiriokrytycyzmem; postulując powrót do naturalnego poglądu na świat przyjął, że nauka opisuje świat nie ujawniając jego istoty, może tylko udostępnić człowiekowi doświadczenia innych ludzi.

Reklama

Powiązane hasła:

MACH, EMPIRYZM, POZYTYWIZM, EMPIRIOKRYTYCYZM

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama