Reklama

AWERROES Ibn Ruszd

(1126-98)

arabski filozof i lekarz; uważał religię za obrazowe przedstawienie prawd filoz.; kontynuując myśl Arystotelesa uzupełnił ją o własną koncepcję duszy przyjmując, że istnieje tylko jeden ponadindywidualny, wspólny dla całej ludzkości rozum; w konsekwencji zakwestionował jednostkową nieśmiertelność, przyznając ją tylko duchowi ludzkości; A. znalazł wielu zwolenników wśród chrześcijańskich myślicieli średniowiecza ( awerroizm).

Reklama

Powiązane hasła:

AWERROIZM, IBN RUSZD, CAVALCANTI Guido, MARSYLIUSZ Z PADWY, ABUBACER

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama