BACON Roger

(ok. 1210-ok. 94)

angielski filozof i teolog, franciszkanin; wykładowca w Paryżu i Oksfordzie, reformator systemu nauczania (zmiany postulował w pismach słanych do papieża Klemensa IV); jako jeden z pierwszych postulował wprowadzenie do nauki metod doświadczalnych (jest uznawany za twórcę terminu nauka eksperymentalna); jako pierwszy Europejczyk opisał proces sporządzania prochu; zajmował się optyką, m.in. wyjaśnił zasady odbicia i załamania promieni słonecznych, przewidział wynalezienie soczewek i mikroskopu; pisał także o machinach latających i pojazdach nie napędzanych siłą mięśni; oskarżony przez generała zakonu franciszkanów o zajmowanie się "naukami magicznymi" (jak potraktowano dokonywane przez niego eksperymenty przyr.) spędził 14 lat w więzieniu. B. nie był oryginalnym myślicielem, ale jego badania torowały drogę nauce nowożytnej.

Reklama

Powiązane hasła:

HILEMORFIZM, ALCHEMIA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama