BAŁTYCKIE JĘZYKI

grupa języków indoeuropejskich obejmująca j. łotewski i litewski oraz wymarłe j. Jaćwingów, Selów i Kurów i j. pruski; spokrewniona z grupą j. słowiańskich; b.j. cechują się archaicznością, zachowały m.in. iloczas i intonację samogłosek.

Reklama

Powiązane hasła:

LITEWSKI JĘZYK, ENDZELÎNS Janis, PRUSKI JĘZYK, ŁOTEWSKI JĘZYK

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama