Reklama

BARBARZYŃCA

człowiek prymitywny, niecywilizowany, dziki; nazwa nadawana w staroż. Grecji i Rzymie przedstawicielom innej kultury, cudzoziemcom; współcześnie ktoś bezwzględny, okrutny, niszczący bezmyślnie jakieś dobro.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama