BASZKIRZY

rdzenna ludność zamieszkująca Baszkirię i sąsiadujące obwody w Federacji Ros.; ok. 1,5 mln osób; potomkowie indoirańskich Sarmatów i dawnych koczowników tur. przybyłych na te tereny w I tysiącleciu n.e., wyznawcy islamu; do XVIII w. prowadzili gł. koczownicy tryb życia zajmując się hodowlą bydła, myślistwem, bartnictwem, także tkactwem, wyprawianiem skór, produkcją wojłoków, ob. gł. rolnictwem.

Reklama

Powiązane hasła:

TURECKIE LUDY, BASZKIRSKI JĘZYK

Podobne hasła:

  • ROSJA, Federacja Rosyjska

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama