Reklama

BAWAROWIE

Bajuwarowie

lud germański zamieszkujący od V w. płd. część Niemiec (ob. Bawarię); ukonstytuowali się jako odrębne plemię w ciągu V i w pocz. VI w. i utworzyli samodzielne państwo, rządzone przez dynastię Agilolfingów, które przetrwało do 788, kiedy to ostatni władca B., Tassilo III, został zmuszony przez Karola Wielkiego do oddania władzy, zaś Bawarię włączono w obręb państwa Franków.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama