Reklama

BENEDICT Ruth Fulton

(1887-1948)

amerykański antropolog kulturowy; prof. uniw. Columbia w Nowym Jorku; stworzyła pojęcie "wzoru kultury", na określenie dominującego w danej społeczności elementu spajającego grupę; w okresie II woj. świat. opracowała dla Biura Informacji Wojskowej studium o charakterze narodowym Japończyków Chryzantema i miecz; nadto m.in., Mitologia Zuni, Rasa, nauka i polityka.

Reklama

Powiązane hasła:

BOAS Franz, ANTROPOLOGIA KULTUROWA, ETNOPSYCHOLOGIA

Podobne hasła:

  • RUTA, Pochodzenia hebrajskiego,...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama