BIAŁORUSKI JĘZYK

język należący do j. wschodniosłowiańskich; urzędowy j. Białorusi, rodzimy dla ok. 10 mln ludzi; dzieli się na 2 zespoły dialektów: płn.-wsch. i płd.-zach.; najstarsze zabytki j.b. pochodzą z XIV w.

Reklama

Powiązane hasła:

BIAŁORUSINI, AKANIE, TARASZKIEWICZ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama