Reklama

BOAS Franz

(1858-1942)

amerykański antropolog pochodzenia niem.; prof. Columbia University w Nowym Jorku; twórca szkoły relatywizmu kulturowego w antropologii; do jego uczniów zaliczają się, A.L. Kroeber, R. Benedict, M. Mead, E. Sapir; prowadził niezwykle drobiazgowe badania terenowe wśród Indian, pozostające do dzisiaj wzorem dla innych badaczy kultur pierwotnych; występował przeciwko jakimkolwiek formom rasizmu, upowszechniając pogląd, że różnice między ludźmi wynikają z odmiennych tradycji kulturowych, a nie z przyczyn genetycznych; m.in. The Mind of Primitive Man, Primitive Art, Anthropology and Modern Life, Race, Language and Culture, Race and Democratic Society.

Reklama

Powiązane hasła:

WZÓR KULTUROWY, DYFUZJONIZM, ANTROPOLOGIA KULTUROWA

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama