BOROROWIE

Bororo

Indianie Ameryki Płd., zamieszkujący stan Mato Grosso w zach. Brazylii oraz wsch. Boliwię; trudnią się uprawą roli (dawniej myślistwem i rybołówstwem); używają języka bororo. Wsie B. znajdują się pod opieką Państwowej Fundacji Ochrony Indian.

Reklama

Powiązane hasła:

INDIANIE, BORORO

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama