BOVET Pierre

(1878-1944)

pedagog szwajcarski, prof. uniw. w Genewie, współzał. i dyr. Inst. J.J. Rousseau, współtwórca Międzynar. Biura Oświaty; jeden z twórców pedologii i koncepcji "szkoły aktywnej"; jako zwolennik psychoanalizy wychowanie rozumiał jako hamowanie instynktów, zwł. instynktu agresji; m.in. La paix par L'école, Instynkt walki.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama