BURNHAM James

(1905-87)

socjolog amer., prof. uniw. w Nowym Jorku; twórca teorii "rewolucji managerskiej" głoszącej, że rozwój społeczeństwo państw przemysłowych (kapitalistycznychsocjalistycznych) zmierza do powstania społeczeństwa rządzonego przez klasę menedżerów (kierowników).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama