BYSTROŃ Jan Stanisław

(1892-1964)

etnolog i socjolog; prof. UJ, uniw. w Poznaniu i Warszawie, czł. PAU i PAN; prace z hist. kultury pol., także ludowej, obyczajowości, wychowania, socjologii miasta, teorii komizmu: Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, Pieśni ludu polskiego, Wstęp do ludoznawstwa polskiego, Komizm, Socjologia, Warszawa, Tematy, które mi odradzano.

Reklama

Powiązane hasła:

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, , ETNOLOGIA, POLSKA. NAUKA. PO 1918, PAREMIOLOGIA, FOLKLOR

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama