Reklama

CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA

chadecja

katolicki ruch społ.-polityczny powstały w niektórych krajach w 2. poł. XIX w.; jego ideologia opiera się na społecznej doktrynie Kościoła; bazą społ. jest gł. klasa średnia (drobnomieszczaństwo); w zakresie poglądów ekonomicznych reprezentuje umiarkowany reformizm, dążąc do zachowania zasad wolnego rynku i konkurencji przy zmniejszeniu ekonomicznej stratyfikacji społeczeństwa (zgoda klasowa, solidaryzm); konfliktom społ. winna zapobiegać interwencja państwa w struktury wolnego rynku; znaczne wpływy osiągnęła po II woj. świat. rozszerzając swą bazę na środowiska robotnicze (chrześcijańskie związki zawodowe).

Reklama

Powiązane hasła:

POPIEL, CENTROLEW, NARODOWA PARTIA ROBOTNICZA, AGT Andries A.M. van, LANCKOROŃSKI PAKT, CHJENA, PONIKOWSKI, CHADECJA, LEON XIII, ADENAUER Konrad

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama