COOLEY Charles Horton

(1864-1929)

amerykański socjolog, prof. uniw. Michigan, jeden z pierwszych przedstawicieli tej dyscypliny naukowej w USA; w gł. pracach: Human Nature and the Social Order, Social Organization, Social Process starał się stworzyć socjologiczne podstawy teorii osobowości i zajmował się strukturą społeczeństwa; wprowadził do socjologii pojęcie grup pierwotnych (primary groups) - niewielkich, nie sformalizowanych grup społecznych (rodzina, sąsiedztwo, grupa rówieśników itp.), których członkowie pozostają w częstych osobistych i bezpośrednich kontaktach; grupom pierwotnym przeciwstawił grupy wtórne (secondary groups) - wielkie grupy społeczne oparte na sformalizowanej organizacji; grupy pierwotne uważał za podstawowe grupy społeczne i przypisywał im zasadniczą rolę w kształtowaniu się osobowości społecznej człowieka.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama