CUNOW Heinrich

(1862-1936)

niemiecki teoretyk socjaldemokracji, socjolog, etnolog; 1919-24 dyrektor Muzeum Etnologicznego w Berlinie; analizując teorię materializmu historycznego podkreślał znaczenie czynnika politycznego w rozwoju społeczeństw; odrzucał rewolucyjne metody walki o socjalizm; Pochodzenie religii i wiary w Boga.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama