CZIBCZOWIE

Chibcha (hist.)

Indianie Ameryki Płd. i Środk., twórcy jednej z wyższych kultur andyjskich; zamieszkiwali obszar obecnej Kolumbii; gł. miasta - państwa w okresie podboju hiszpańskiego: Zipa i Zaque; system oparty na podziale klasowym; kult słońca, któremu składano ofiary z ludzi, zwłaszcza dzieci; utrzymywali się z kopieniaczej uprawy ziemi, tkactwa, garncarstwa; doskonale opanowali techniki obróbki metali szlachetnych.

Reklama

Powiązane hasła:

INDIANIE, TUNJA, CHIBCHA, BOGOTA, CZIBCZOWIE, PANAMA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama