DESAKRALIZACJA

proces eliminowania elementów sakralnych (odwrotność konsekracji); jej przejawami są laicyzacja i sekularyzacja, skrajnymi - nawet profanacja; najogólniej oznacza ograniczanie tego, co należy do sfery sacrum.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama