DETERMINIZM GEOGRAFICZNY

w socjologii kierunek (od końca XVIII w.) przypisujący środowisku geogr. wyłączną lub gł. rolę w kształtowaniu rzeczywistości społecznej; wywarł wpływ na rozwój ekologii społ.; reprezentowany m.in. przez F. Ratzela, H. Buckle'a oraz uczonych związanych z antropogeografią.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama