DETERMINIZM TECHNICZNY

kierunek w socjologii przypisujący technice i zachodzącym w niej zmianom gł. rolę w kształtowaniu rzeczywistości społ.; współcześnie akceptowany przez większość teoretyków technokratyzmuteorii konwergencji.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama