EKSTERMINACJA

wytępienie, wyniszczenie; masowa zagłada określonych grup ludności z powodu ich rasy, narodowości lub religii; w okresie II woj. świat. objęła m.in. Żydów, Cyganów; uznana za zbrodnię przeciw ludzkości konwencją ONZ z 1948.

Reklama

Powiązane hasła:

KARIBI, ZBRODNIE WOJENNE, GENERALNA GUBERNIA, ZBRODNIE PRZECIWKO LUDZKOŚCI, OBOZY KONCENTRACYJNE HITLEROWSKIE, , RADA POMOCY ŻYDOM, KRYMCZACY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama