ENOSIS

(gr. zjednoczeni) ruch na rzecz przyłączenia do Grecji terytoriów historycznie i etnicznie z nią związanych, zaktywizowany po II woj. świat. , zwł. w odniesieniu do Cypru (od 1964); hasło Cypryjskiej Organizacji Wyzwolenia Narodowego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama