Reklama

KARTA NAUCZYCIELA

ustawa z 26 I 1982 określająca status społeczno-prawny nauczycieli w Polsce, zgodnie z preambułą ma dawać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu nauczyciela; normuje takie sfery, jak: obowiązki nauczycieli, wymagania kwalifikacyjne, nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy, warunki pracy i wynagrodzenia, uprawnienia specjalne i urlopy oraz tryb przyznania nagród i odznaczeń (tytuł honorowy "Zasłużony Nauczyciel RP" i "Medal Komisji Edukacji Narodowej" - za szczególnie wybitne osiągnięcia w wieloletniej pracy pedagogicznej i szczególne zasługi dla oświaty i wychowania); znowelizowana zasadniczo 18 II 2000; nowela wprowadziła m.in. cztery szczeble zawodowe nauczycieli (stażysta, nauczyciel kontraktowy, mianowany i dydplomowany – dwaj ostatni zatrudniani na czas nieokreślony); utrzymano dotychczasowe pensum obowiązkowych godzin na poziomie 18-22 w tygodniu (jedno z najniższych w Europie), zagwarantowano nauczycielom zatrudnionym w msc. liczących mniej niż 5 tys. mieszk. prawo do lokalu mieszkalnego na terenie gminy, wprowadzono ślubowanie składane przy nadawaniu stopnia zawodowego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama