Reklama

KASACJA

w procesie sądowym środek odwoławczy od orzeczenia sądu pierwszej lub drugiej instancji do instancji najwyższej (sądu kasacyjnego), zmierzający do uchylenia zaskarżonego orzeczenia z powodu naruszenia przepisów prawa. K. jest środkiem kontroli wyroku tylko pod względem jego zgodności z prawem (materialnym i procesowym), a nie pod względem faktycznym (tzn. trafności rozstrzygnięcia). Sąd kasacyjny nie bada prawidłowości ustaleń faktycznych dokonanych przez sąd niższej instancji i nigdy nie orzeka co do istoty sprawy. W przypadku stwierdzenia przez sąd kasacyjny naruszenia przepisów prawa uchyla on z tej przyczyny zaskarżone orzeczenie i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi niższej instancji.

Reklama

Powiązane hasła:

REHABILITACJA, WYROK, PRZYMUS, JEZUICKIE SZKOŁY, REWIZJA, ADWOKACKI PRZYMUS

Podobne hasła:

  • kasacja, ulec kasacji, przeprowadzić...
  • kasacja, 1. „zbicie kogoś”;...
  • kasacja, (śrd.w.łc. cassatio...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama