Reklama

KOWALEWSKI

Maksim M. (1851-1916)

prawnik, historyk, socjolog i polityk rosyjski; prof. uniw. w Moskwie i Petersburgu, 1887 pozbawiony katedry, przebywał do 1905 za granicą, m.in. w Paryżu, gdzie zorganizował Ros. Szkołę Nauk Społ.; zwolennik darwinizmu społecznego, pozytywizmu Comte'a i Spencera, reprezentował w naukach ekon. determinizm demograficzny; krytyk narodników; usiłował pogodzić zasady monarchii z demokracją; badacz prehistorii ludów kaukaskich; autor m.in. Proischożdienije sowriemiennoj diemokratii, Socyłogija, Zarys początków i rozwoju rodziny i własności.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama