KRZEMIENIECKIE LICEUM

szkoła zał. 1805 przez Tadeusza Czackiego przy współudziale H. Kołłątaja; pierwszym dyrektorem był Józef Czech, który nadał mu kierunek wychowawczy; wśród wykładowców m.in. Joachim Lelewel, Alojzy Feliński, Józef Korzeniowski, Euzebiusz Słowacki, Alojzy Osiński; wśród uczniów Antoni Malczewski, Maurycy Gosławski, Feliks Bernatowicz; pomieszczone w dawnym kolegium jezuitów, 1805-19 p. n. Gimnazjum Wołyńskie; 1831 zlikwidowane przymusowo; 1920 reaktywowane na mocy dekretu J. Piłsudskiego, wznowiło działalność 1922 jako zespół szkół (m.in. gimnazjum, seminarium nauczycielskie, szkoła rolniczo-leśna); działało do 1939.

Reklama

Powiązane hasła:

KRZEMIENIEC, LICEUM KRZEMIENIECKIE, LICEUM, OSIŃSKI, DALTOŃSKI PLAN LABORATORYJNY, KACZKOWSKI, CZACKI Tadeusz

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama