Reklama

MABLY

Gabriel Bonnot de, zw. księdzem Mably (1709-85)

myśliciel franc., starszy brat Condillaca; mając otwartą karierę dworską i dyplomatyczną (był sekretarzem kardynała i ministra P. de Tencin) 1746 niespodziewanie porzucił stanowisko, odrzucił propozycję zostania wychowawcą następcy tronu i poświęcił się studiom; rezygnując z wszelkich przywilejów, stał się propagatorem idei równości wszystkich ludzi i krytykiem własności prywatnej; był przeciwnikiem nie tylko starego reżimu, ale także oświeconej burżuazji, wzywając do powrotu do demokracji z okresu monarchii Franków; z powodu swojego radykalnego egalitaryzmu uważany jest niekiedy za prekursora utopijnego socjalizmu. Gł. dzieła: O prawach i obowiązkach obywatela, Wątpliwości przedstawione filozofom-ekonomistom w sprawie naturalnego i podstawowego porządku społeczeństw politycznych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama