Reklama

PAASIKIVI

Juho Kusti (1870-1956)

polityk fiński; przed I woj. świat. deputowany do powołanego przez cara senatu fińskiego; 1918 premier niepodległej Finlandii; 1920 negocjator traktatu pokojowego z radziecką Rosją; 1939 przed wybuchem wojny zimowej zwolennik ustępstw wobec żądań Stalina; po porażce Finów w tym konflikcie ponownie przygotował układ radziecko-fiński, potem ambasador w Moskwie; kolejny raz prowadził rozmowy pokojowe 1944 po wycofaniu się Finlandii z sojuszu z hitlerowcami; od 1944 premier, od 1946 (po dymisji C.G.E. Mannerheima) prezydent; reprezentował tzw. linię polityczną Paasikivi, modelową dla niekomunistycznych sąsiadów ZSRR, polegającą na przychylnej wobec Związku Radzieckiego neutralności w zamian za swobodę stanowienia o sprawach wewnętrznych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama