Reklama

PRAWO CYWILNE

gałąź prawa regulująca stosunki majątkowe i niektóre stosunki osobiste pomiędzy podmiotami prawa; kryterium wyodrębniającym p.c. spośród innych dziedzin prawa jest metoda regulacji: nie wszystkie stosunki majątkowe regulowane są przez przepisy p.c., lecz jedynie te, w których strony mają równorzędną pozycję, tzn. że żadna z nich nie jest podporządkowana drugiej (nie należą zatem do p.c. przepisy uwłaszczeniowe, podatkowe i in.); w Polsce nie wchodzą również w skład p.c. przepisy prawne regulujące stosunki pracy oraz stosunki rodzinne wynikające z małżeństwa, pokrewieństwa i przysposobienia; cechą charakterystyczną p.c. jest również brak bezpośredniego przymusu ze strony organów państwowych: odmiennie niż w prawie finansowym, administracyjnym czy karnym, stosowanie p.c. nie wymaga ingerencji organów państwowych (chyba, że pomiędzy stronami dojdzie do sytuacji konfliktowej).

Reklama

Powiązane hasła:

ŚWIADCZENIE, DOGMATYKA PRAWA, PRAWO SĄDOWE, SPADKOWE PRAWO, GOŁOTA, BEZPRAWNOŚĆ, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, PIĄTKOWSKI, CZACHÓRSKI Witold, ZDOLNOŚĆ PRAWNA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama