Reklama

SADAT

Anwar Muhammed as- (1918-81)

Reklama

polityk egipski, zawodowy wojskowy; 1942 usunięty z armii za przynależność do tajnego antymonarchistycznego i antybryt. stowarzyszenia Wolni Oficerowie, które 1952 pod dowództwem Nasera dokonało przewrotu republikańskiego; 1954-56 minister informacji, 1957-61 przew. Unii Narodowej, 1970-78 przew. Socjalistycznego Związku Arabskiego, potem nowo utworzonej Partii Narodowo-Demokrytycznej; równolegle 1964-68 i 1969-70 wiceprezydent; od śmierci Nasera (1970) do 1981 prezydent; zmienił politykę wewn., liberalizując system gospodarczy oraz wprowadzając swobody demokratyczne; w polityce zagr. uniezależnił się od ZSRR (1972 usunął sowieckich doradców); 1973 wszczął (wraz z Syrią) zwycięską wojnę z Izraelem, odzyskując część terytorium po wsch. stronie Kanału Sueskiego; potem znormalizował stosunki z Izraelem: 1977 złożył wizytę w Jerozolimie, 1978 negocjował układ pokojowy w amer. miejscowości Camp David, podpisany 1979 w Waszyngtonie (Izrael wycofał wojska z płw. Synaj, a Egipt uznał istnienie państwa żydowskiego), za co S. i premier Izraela M. Begin otrzymali 1978 pokojową nagrodę Nobla; zginął w zamachu przeprowadzonym przez muzułmańskiego fanatyka.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama