SOJUSZ DLA POSTĘPU

Alliance for Progress, Alianza para el Progreso

program rozwoju Ameryki Łac. pod patronatem USA, zaproponowany przez J.F. Kennedy'ego i przyjęty 1961 przez 22 kraje regionu na konferencji w Punta del Este; jego ogłoszenie było reakcją USA na postępy rewolucji kubańskiej (1956-59); miał wzmocnić systemy demokratyczne w regionie, przyśpieszyć przemiany gosp. i przełamać obawy wobec USA, zapobiegając tym samym szerzeniu się ideologii lewicowych; przewidywał reformę rolną (modernizację struktury rolnictwa), przyśpieszenie rozwoju przemysłu, transportu, oświaty, ochrony zdrowia, budownictwa mieszkaniowego, rozwój regionalnych struktur ekonomicznych; zaplanowany na 10 lat, 1965 przedłużony bezterminowo; pierwotnie wydatki oceniono na 100 mld dol. (20 % miały pokryć USA); preliminarz wydatków zakwestionował zarówno Kongres USA, jak parlamenty zainteresowanych krajów regionu; w okresie prezydentury L.B. Johnsona zredukowany do programu pomocy militarnej dla formacji antykomunistycznych w Ameryce Środk.; w końcu, mimo pewnych sukcesów, zarzucony.

Reklama

Powiązane hasła:

ALLIANCE FOR PROGRESS, ORGANIZACJA PAŃSTW AMERYKAŃSKICH, KARTA PUNTA DEL ESTE, aLIANZA PARA EL PROGRESO

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama