Reklama

SUMEROWIE

Reklama

starożytny lud nieznanego pochodzenia, wg obecnego stanu badań nie wywodzący się ani z Semitów, ani z Chamitów, ani z Indoeuropejczyków, być może powiązany z ludami, które utworzyły kulturę Indusu (Harappy i Mohendżo-Daro); zamieszkiwali w IV i III tysiącleciu p.n.e. Mezopotamię płd., na pocz. II tysiąclecia p.n.e. podbici przez Amorytów i włączeni do państwa babilońskiego; ulegli semityzacji.

Powiązane hasła:

SUMERYJSKI JĘZYK, EANATUM, ESZNUŃSKI KODEKS, UR, ODLEWNICTWO, SUMER, ENLIL, SUMERYJSKA LITERATURA, UMMA, CYWILIZACJA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama