Reklama

"TEKA STAŃCZYKA"

pamflet polityczny opublikowany 1869 w "Przeglądzie Polskim", autorstwa grupy galicyjskich intelektualistów: J. Szujskiego, S. Tarnowskiego, L. Wodzickiego i S. Koźmiana; miał charakter listów z zaświata pisanych przez królewskiego błazna Stańczyka (stąd nazwa); przedmiotem ataku były stronnictwa niepodległościowe, które - zdaniem stańczyków (jak potem określano pamflecistów) - kierując się sarmacką samowolą i tradycjami wznieciły powstanie styczniowe, powodując w rezultacie jego nieuchronnej klęski ogromne szkody społeczne.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama