Reklama

TOLTEKOWIE

grupa ludów indiańskich zamieszkujących pierwotnie Meksyk; w jej skład wchodziły m.in. ludy grupy Nahua, które II-VIII w. współtworzyły kulturę Teotihuacán; po jej upadku ludy te przesiedliły się na Jukatan, wywierając wpływ na rozwój kultury Majów; inne grupy, przeważnie pod wpływem migrujących z płn. Cziczimeków, utworzyły na Wyż. Meksykańskiej kilka miast-państw podporządkowanych m. Tollán; imperium to upadło w XII w. pod naporem nowej fali przybyszów z płn.; wówczas część T. powędrowała na płd., osiedlając się w m. Cholula lub mieszając z ludem Kiczów w Gwatemali; pozostali asymilowali się z imigrantami z płn., wnosząc wkład z rozwój kultury Azteków; zasługą T. jest stworzenie wielkich systemów irygacyjnych, rozwój rzemiosła i kultury rolnej; zarówno w kulturze Majów, jak Azteków odnaleźć można ślady mitologii i religii T.; w XV-XVI w. nazwa T. w Ameryce Środk. oznaczała artystę, mistrza.

Reklama

Powiązane hasła:

TLAXCALA, XOCHICALCO, NAHUA, CUERNAVACA, CHICHÉN ITZÁ, INDIANIE, MAJOWIE, MEKSYK, CHICHIMEKOWIE, AZTEKÓW SZTUKA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama