Reklama

TRZECIA REPUBLIKA

1870-1940 określenie państwowości franc.; proklamowana po klęsce w wojnie z Prusami; uprawnienia prezydenta reprezentacyjne, parlament dwuizbowy sprawował kontrolę nad rządem; zapisała się w historii Francji zbudowaniem imperium kolonialnego (obszar państwa powiększył się dziesięciokrotnie, wynosząc 10,6 mln km2), ciężko okupionym zwycięstwem nad Niemcami w I woj. świat. (odzyskanie Alzacji i Lotaryngii), aferą Dreyfusa; ustrój T.R. sprawdzał się praktycznie do I woj. świat., po której okazał się mało skuteczny w latach wielkiego kryzysu i wobec wyzwań stawianych przez Niemcy hitler.; T.R. została zastąpiona po klęsce 1940 przez tzw. państwo Vichy.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama