ZAPOTEKOWIE

Reklama

lud indiański w Meksyku, zasiedlający środk. i wsch. część stanu Oaxaca; ok. 300 tys. osób (lata 90. XX w.); posługują się językiem obejmującym kilka znacznie zróżnicowanych dialektów z rodziny makro-otomangue oraz hiszpańskim; ich przodkowie byli twórcami wysokiej cywilizacji z ośrodkiem w Monte Albán (VII w. p.n.e.-XII w.n.e.); do podboju hiszp. (XVI w.) pod władzą Misteków; obecnie zamieszkują wsie i małe miasteczka; zajmują się rolnictwem, rybołówstwem, rzemiosłem i handlem; nadal odrębni kulturowo (obyczaje, ubiór, folklor); w większości katolicy; zapotekiem był prezydent Meksyku, B. Juárez Garcia.

Powiązane hasła:

PREKOLUMBIJSKA SZTUKA, AZTEKÓW SZTUKA, MEKSYK, MONTE ALBÁN

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama