Reklama

ZWIĄZEK POLAKÓW NA LITWIE

utworzony 1989, początkowo pn. Społ.-Kult. Stowarzyszenie Polaków na Litwie; broni praw mniejszości pol., prowadzi działalność oświatową i kult., wspiera pol. inicjatywy gosp.; uczestniczy w wyborach parlamentarnych i samorządowych; ok. 6 tys. czł.; wydaje tygodnik "Nasza Gazeta"; prezesi: J. Sienkiewicz, J. Mincewicz, R. Maciejkianiec, M. Mackiewicz.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama