Reklama

HAMAS

fundamentalistyczna organizacja islamska zał. 1988 w strefie Gazy przez szejka Ahmeda Jasina, jako alternatywa polityczna, moralna i religijna wobec OWP; posiada strukturę cywilną i wojskową; jej skrzydło radykalne przeciwne jest jakiemukolwiek porozumieniu z Izraelem, opowiada się za walką zbrojną o niepodległość Palestyny; odpowiedzialne za szereg aktów terroryzmu wobec Izraelczyków; m.in. 2001 w dyskotece w Tel Awiwie (22 ofiary śmiertelne) oraz pizzerii w Jerozolimie (15 ofiar śmiertelnych) i na deptaku ul. Ben Jehuda (26 ofiar śmiertelnych i ok. 200 rannych); H. prowadzi także działalność społeczną i charytatywną, opiekuje się szkołami, organizuje opiekę zdrowotną w strefie Gazy i na Zach. Brzegu Jordanu; nurt religijny nawiązuje do myśli Bractwa Muzułmańskiego; obecna także na terenie Jordanii; zabiega o islamski charakter całego Bliskiego Wschodu; uznawana za organizację terrorystyczną przez USA i UE; po bojkocie palestyńskich wyborów prezydenckich (I 2005) wzięła udział w wyborach samorządowych odnosząc umiarkowany sukces; 2005 zadeklarowała zawieszenie działań militarnych (tzw. tahdia); 2006 zdobyła bezwzględną większość w wyborach do parlamentu Autonomii Palestyńskiej (74 z 132 miejsc) i utworzyła rząd I. Haniji, który będzie musiał przekonać do siebie Zachód (dotacje zagraniczne są głównym źródłem dochodów budżetowych kraju).

Reklama

Powiązane hasła:

JASSIN, FATAH

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama