ADLERYZM

kierunek psychologiczny stworzony przez A. Adlera (po rozstaniu się z Freudem 1911 i odrzuceniu jego koncepcji libido) pn. psychologia indywidualna; a. przyjmuje istnienie dynamicznej podświadomości, ale umniejsza rolę popędu płciowegokompleksu Edypa w rozwoju osobowości człowieka, przyjmuje dominację uwarunkowań społ. nad biol.; wg a. motorem działania człowieka jest dążenie do mocy (do doskonałości) jako formy kompensacji kompleksu niższości nabytego w dzieciństwie w stosunku do dorosłych; brak kompensacji prowadzi do nadpobudliwości, koncentracji wyłącznie na sobie, wad charakteru, chorobliwych ambicji itp., a w rezultacie do nerwic i wycofania się ze wspólnoty społ.; a. wywarł znaczny wpływ na pedagogikę: wg a. wychowanie powinno rozwijać u dzieci uczucia społ. i uświadamiać jednostkom, że właściwym sposobem kompensacji kompleksu niższości jest poczucie wspólnoty i własnej wartości w społeczności.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama