BÜHLER Charlotte

(1893-1974)

psycholog austr.; prof. uniw. w Wiedniu, od 1945 w Los Angeles; prekursorka psychologii humanistycznej, przeciwniczka freudyzmu; zajmowała się badaniami nad teorią osobowości; stworzyła nowe techniki diagnozy psych.; m.in. Dziecięctwo i młodość, Psychologie im Leben unserer Zeit.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama