Reklama

ENCYKLIKA

(gr. enkyklos = okólnik) pismo papieża skierowane do Kościoła w sprawach doniosłej wagi. Stanowiąc osobisty list papieża (choć może być zredagowana przez kogoś innego na papieskie polecenie) ma na celu utrzymanie w Kościele jedności wiary i przekonań, służy też wyjaśnieniu kwestii spornych. Pierwszą e. w sensie ścisłym była Ubi primum Benedykta XIV (1740), ogłoszona w j. łacińskim. Jan Paweł II rozpoczął ogłaszanie encyklik w niektórych językach narodowych, w tym polskim.

Reklama

Powiązane hasła:

DIVES IN MISERICORDIA, JAN XXIII, KOŚCIELNA MUZYKA, POPULORUM PROGRESSIO, LEON XIII, RERUM ECCLESIAE, ŚWIĘCI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, REDEMPTOR HOMINIS, KATOLICKI KOŚCIÓŁ, PONTYFIKAT

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama