Reklama

Wojtyła Karol, pseud. Andrzej Jawień, Stanisław A. Gruda, Piotr Jasień

(1920 - 2005)

Reklama

poeta, dramaturg, eseista, filozof, etyk. Debiutował jako 13-letni chłopiec wczasopiśmie "Dzwon Niedzielny" (1933) artykułem Pożegnanie opiekuna. Studia polonistyczne rozpoczął w1938 r. na UJ. Wl. 1941-45 współtworzył wKrakowie Teatr Rapsodyczny zM. Kotlarczykiem. Autor poezji Pieśń oblasku wody, Pieśń oBogu ukrytym, Matka, Myśl jest przestrzenią dziwną, Kamieniołom, Profile Cyrenejczyka, Matka Boska wpoezji polskiej, Wigilia wielkanocna, Wędrówka do miejsc świętych, Myśląc Ojczyzna…, Rozważanie ośmierci, Odkupienie szuka twego kształtu, by wejść wniepokój wszystkich ludzi, Renesansowy psałterz - Księga słowiańska. Poezje słowem iświatłem pisane (1999); dramatów Hiob, Jeremiasz, Brat naszego Boga, Przed sklepem jubilera, Promieniowanie ojcostwa; dzieł filoz. Osoba iczyn, Zagadnienie wiary wdziełach św. Jana od Krzyża, System etyczny Maxa Schelera…, Miłość iodpowiedzialność; licznych encyklik iadhortacji. Wpływ na jego twórczość poetycką miał m.in. hiszp. mistyk ipoeta św. Jan od Krzyża. Twórczość W. jest intelektualną medytacją, wyrażoną dyskursem filoz., mistycznym doświadczeniem Boga oraz zapisem rozważań podstawowych kwestii etycznych iegzystencjalnych. Od 16 X 1978 W. był papieżem kościoła kat.; przybrał imię Jan Paweł II.

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama