Reklama

zwrot

związek frazeologiczny, którego ośrodkiem jest czasownik lub imiesłów nieodmienny, np. wrzeczy samej, prawdę mówiąc, ponieść porażkę, witaj wrodzinie; zob. frazeologizmy.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama